DO – FR: 10:00 – 18:00 Uhr
SA: 10:00 – 17:00 Uhr
Schrannenplatz